world : Pâr yn teithio i Sbaen ond yn deffro yn Lithwania

world : Pâr yn teithio i Sbaen ond yn deffro yn Lithwania
world : Pâr yn teithio i Sbaen ond yn deffro yn Lithwania

Wednesday 12 June 2024 10:53 PM

Nafeza 2 world - Mae gŵr a gwraig o dde Cymru yn dweud iddyn nhw gael eu llorio ar ôl deffro ar ddiwedd taith mewn awyren a darganfod iddyn nhw lanio yn Lithwania yn lle Sbaen.

Roedd Andrew a Victoria Gore, o Aberpennar, i fod i hedfan o Fryste i Barcelona, ond yn lle hynny fe gafon nhw eu danfon i Kaunus - 1500 o filltiroedd i ffwrdd o weddill teulu Andrew oedd yn barod i ddathlu ei ben-blwydd yn 47.

Mae Maes Awyr Bryste yn ymchwilio i'r hyn ddigwyddodd ac yn addo gwneud gwelliannau.

Dywedodd cwmni Ryanair fod criwiau yn gwneud sawl cyhoeddiad cyn hedfan yn dweud wrth deithwyr i ble mae'r awyren yn mynd.

Fe gyrhaeddodd y cwpwl Faes Awyr Bryste ddydd Sadwrn 25 o Fai mewn da bryd ar gyfer eu hediad 08:15 i Barcelona.

Mae'r cwpl bob amser yn defnyddio cymorth arbennig mewn meysydd awyr oherwydd bod Andrew wedi colli rhan o'i goes ac mae gan Victoria awtistiaeth.

"Daeth ein rhif hedfan i fyny wrth y giât, a chawsom ein tywys i waelod grisiau'r awyren, lle edrychodd staff ar ein tocynnau, a phan gyrhaeddom yr awyren fe wiriodd y stiwardes ein tocynnau eto," meddai Mr Gore.

Cawsant sicrwydd bod gweddill eu teulu ar yr awyren.

"Fe gawson ni wybod eu bod nhw'n bendant ar yr awyren ac fe wnaethon ni ymlacio, felly fe gawson ni gwsg gan ein bod ni wedi codi'n gynnar.

“Pan ddeffrais i, doedd hi ddim yn edrych fel Sbaen allan drwy'r ffenest, nes i droi fy ffôn ymlaen a gweld y neges 'Croeso i Lithwania', meddai Mr Gore.

“Fe ges i banig a meddwl ei fod yn gwneud hwyl am fy mhen i,” meddai Mrs Gore.

Ar ôl glanio yn Kaunus a nodi'r ffaith eu bod yn y wlad anghywir, fe wnaeth Ryanair rhoi y pâr ar yr hediad nesaf oedd ar gael i Barcelona, - ond roedd yr hediad hwnnw yn gadael o Faes Awyr Riga yn Latfia y bore wedyn.

Fe wnaeth Ryanair archebu llety dros nos iddyn nhw a threfnu taith mewn tacsi Uber i Riga - 150 milltir i ffwrdd.

Ond doedd yr hunllef ddim drosodd. Ar ôl glanio yn Barcelona roedd rhaid disgwyl ddeuddydd arall cyn i'w bagiau gyrraedd o Fryste.

“Roedd yn swreal, ac yn brofiad nad ydw i byth eisiau ei brofi eto,” meddai Mr Gore.

Dywedodd llefarydd ar ran Ryanair: “Fe archebodd y teithwyr yma gymorth arbennig ar gyfer y daith o Fryste i Barcelona, ​​ond fe wnaeth darparwr cymorth arbennig Maes Awyr Bryste fynd â nhw at yr awyren anghywir, er gwaethaf arwyddion giât yn dangos cyrchfan yr hediad yn glir.

“Cyn gadael, mae’r criw yn gwneud sawl cyhoeddiad yn hysbysu teithwyr o gyrchfan yr hediadau.

“Rydym yn ymddiheuro’n ddiffuant i’r teithwyr hyn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd o ganlyniad i gamgymeriad darparwr cymorth arbennig Maes Awyr Bryste.”

Dywedodd llefarydd ar ran Maes Awyr Bryste y bydden nhw yn cysylltu gydag Andrew a Victoria Gore.

“Rydym wedi gweithio gyda’n partneriaid busnes i ymchwilio i’r digwyddiad hwn. Mae dogfennau teithio pob cwsmer yn cael eu gwirio gan y cwmni hedfan neu eu hasiant cyn mynd ar awyren.

"Ers cael gwybod am y mater, mae Maes Awyr Bryste wedi gweithio gyda’n hasiant trin cwmnïau hedfan a darparwr cymorth arbennig i ymchwilio i’r amgylchiadau ac i gyflwyno gwelliannau ar gyfer y dyfodol."

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

PREV world : Teacher accused of sexually abusing teenage pupil
NEXT world : Harte 'hugely disappointed' as Derry's season peters out