world : Cyn-gynorthwyydd Seneddol Sunak wedi rhoi bet ar ddyddiad yr etholiad

world : Cyn-gynorthwyydd Seneddol Sunak wedi rhoi bet ar ddyddiad yr etholiad
world : Cyn-gynorthwyydd Seneddol Sunak wedi rhoi bet ar ddyddiad yr etholiad

Wednesday 12 June 2024 10:53 PM

Nafeza 2 world - Yn ôl adroddiadau mae ymgeisydd y Ceidwadwyr ar gyfer Maldwyn a Glyndŵr yn cydweithio gydag ymholiadau'r Comisiwn Hapchwarae dros fet a roddodd ar yr Etholiad Cyffredinol.

Yn ôl y Guardian fe wnaeth Craig Williams, fu'n gweithio'n agos gyda Rishi Sunak yn y Senedd, osod bet £100 ar etholiad ym mis Gorffennaf, dridiau cyn i’r prif weinidog enwi’r dyddiad.

Dyw BBC Cymru, hyd yma, ddim wedi cadarnhau'r manylion.

Mewn datganiad ar X, dywedodd Craig Williams fod "newyddiadurwr wedi cysylltu â mi ynghylch ymholiadau’r Comisiwn Hapchwarae ynglŷn ag un o fy nghyfrifon a fy mod yn meddwl ei fod yn well bod yn gwbl dryloyw.

"Rhoddais fet ar yr Etholiad Cyffredinol rai wythnosau yn ôl. Mae hyn wedi arwain at ymholiadau arferol a dwi'n cadarnhau y byddaf yn cydweithredu'n llawn â rhain."

"Dydw i ddim eisiau iddo dynnu sylw oddi wrth yr ymgyrch. Fe ddylwn i fod wedi meddwl sut y byddai'n edrych".

Mewn datganiad i’r Guardian dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Hapchwarae: “Os bydd unrhyw un yn defnyddio gwybodaeth gyfrinachol er mwyn cael mantais annheg wrth fetio, gall hyn fod yn drosedd o dwyllo o dan adran 42 o’r Ddeddf Hapchwarae.

“Nid yw’r Comisiwn Hapchwarae fel arfer yn cadarnhau nac yn gwadu a oes unrhyw ymchwiliadau ar y gweill oni bai eu bod wedi dod i ben, neu os bydd arestiadau’n cael eu gwneud neu fod cyhuddiadau’n cael eu dwyn yn ystod ymchwiliad troseddol.”

Dywedodd llefarydd ar ran y Blaid Geidwadol: "Rydym yn ymwybodol o gyswllt rhwng ymgeisydd Ceidwadol a'r Comisiwn Hapchwarae.

"Mae'n fater personol i'r unigolyn dan sylw. Gan fod y Comisiwn Hapchwarae yn gorff annibynnol, ni fyddai'n briodol gwneud sylw pellach, nes bod unrhyw broses wedi'i chwblhau."

Ar ran y Blaid Lafur dywedodd Jonathan Ashworth: “Mae'r honiadau yma yn gwbl anghyffredin".

Mae e'n honni bod Rishi Sunak wedi "cadw'r wybodaeth am dros wythnos ac nad oedd ganddo'r asgwrn cefn i weithredu".

Ychwanegodd Mr Ashworth: "Unwaith eto mae Rishi Sunak wedi ymddangos yn gwbl wan."

Yr ymgeiswyr eraill sydd yn sefyll yn etholaeth Maldwyn a Glyndŵr yw:

Jeremy Brignell-Thorp, Plaid Werdd

Oliver Lewis, Reform

Glyn Preston, Democratiaid Rhyddfrydol

Elwyn Vaughan, Plaid Cymru

Steve Witherden, Llafur

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

NEXT world : Government must look like its country, says Gething