world : Negeseuon testun treuliau AS Ceidwadol yn dod i'r amlwg

world : Negeseuon testun treuliau AS Ceidwadol yn dod i'r amlwg
world : Negeseuon testun treuliau AS Ceidwadol yn dod i'r amlwg

Friday 14 June 2024 08:30 AM

Nafeza 2 world - Roedd y comisiynydd safonau, sy'n gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn ASau, wedi cyfeirio cwyn ymlaen at yr heddlu, yn ôl y llu.

Mae'r BBC wedi cael gwybod bod y gŵyn wreiddiol i Mr Bain mewn perthynas â'r modd y gwnaeth Ms Jones ymdrin â honiadau o fwlio gan uwch aelod o'i staff.

Daeth honiadau am dreuliau Ms Jones i'r amlwg fel rhan o ymchwiliad Mr Bain.

Deëllir bod ymchwiliad y comisiynydd safonau yn cael ei atal tra bod ymchwiliad yr heddlu'n parhau, ac mae'r heddlu wedi siarad ag o leiaf un aelod o staff Ceidwadol fel rhan o'r ymchwiliad.

Mae BBC Cymru wedi gweld negeseuon at aelod staff, oedd wedi gofyn a ddylen nhw wneud hawliadau treuliau i'r gwleidyddion ar gyfer dyddiau pan roedd Ms Jones o'r gwaith yn sâl.

Doedd dim ateb uniongyrchol i'r cwestiwn hwnnw. Fodd bynnag, cafodd graff o dreuliau arfaethedig, mae'n ymddangos, ei anfon at ffôn Ms Jones.

Dywedodd ymateb o ffôn Ms Jones: "Pe gallech chi wastad wneud mwy nag y mae'n ei ddweud, byddai hynny'n fab, diolch." Fe'i dilynwyd gan emoji codi bawd.

Dywedodd neges arall o'r un ffôn: "Wrth wneud y peth Petrol - gwnewch fwy nag oeddwn i bob tro - ychwanegwch stwff i mewn os gwelwch yn dda ok." Fe'i dilynwyd gan emoji codi bawd ac emoji dwylo wedi'u plygu.

Pan mae'r aelod staff yn gofyn, "fel ymweliadau â swyddfa etholaeth?", mae ymateb yn dweud: "Oes - pethau fel yna [plygu dwylo emoji]."

Rhaid i dreuliau teithio ar gyfer aelodau'r Senedd gael eu cymeradwyo gan yr aelodau eu hunain.

Ni all y BBC wirio a yw'r negeseuon yn cynrychioli'r holl sgyrsiau rhwng y bobl dan sylw.

Dywedodd cyfreithiwr ar ran Laura Anne Jones mewn datganiad: "Ni chafodd Ms Jones unrhyw gŵyn bwlio ffurfiol mewn perthynas ag unrhyw un o'i haelodau staff."

Ychwanegodd ei bod "yn fodlon bod unrhyw honiadau mewn perthynas ag amhriodoldeb ynghylch treuliau yn cael eu camdybio yn llwyr".

"Cred Ms Jones yw bod y cwynion hyn sy'n cael eu cyflwyno gyda'r comisiynydd safonau heb sylfaen.

"Gan fod y materion hyn yn destun ymchwiliadau parhaus, byddai'n amhriodol i Ms Jones wneud unrhyw sylw pellach.

"Does gan Ms Jones ddim problem gyda'r BBC na'i ffynonellau yn rhoi'r honiadau hyn i'r heddlu a/neu'r comisiynydd safonau, a fydd yn rhoi cyfle iddi ymateb yn ffurfiol fel rhan o'r ymchwiliad pe bai'r awdurdodau ei angen."

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

PREV world : Irish media definitely targeted me - SA's Etzebeth
NEXT world : The bid to heal the Horn of Africa port controversy