world : 27 achos o E. coli wedi eu cofnodi yng Nghymru

world : 27 achos o E. coli wedi eu cofnodi yng Nghymru
world : 27 achos o E. coli wedi eu cofnodi yng Nghymru

Friday 14 June 2024 10:31 PM

Nafeza 2 world - Mae'r Greencore Group, sydd â safle yng Nghaerfyrddin a Samworth Brothers Manton Wood ymhlith y cwmnïau sydd wedi adalw eitemau.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae 27 o achosion bellach wedi eu cadarnhau yng Nghymru - ac mae 44% o'r bobl hynny wedi derbyn triniaeth ysbyty ar ôl cael eu heintio.

Grŵp o facteria yw E. coli sydd yn byw yn y coluddyn heb achosi niwed fel arfer, ond mae rhai mathau, fel STEC, yn gallu achosi salwch difrifol.

Mae heintiau STEC yn aml yn achosi dolur rhydd difrifol, gyda gwaed ynddo o bryd i'w gilydd, poen yn y bol a thwymyn.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn "gweithio gyda'u partneriaid ar hyd y Deyrnas Unedig er mwyn dod o hyd i achos y lledaeniad", meddai llefarydd ar eu rhan.

Dywedodd Darren Whitby, o'r Asiantaeth Safonau Bwyd, fod asiantaethau eraill hefyd yn "gweithio i ddod o hyd i'r achos".

Ychwanegodd Mr Whitby: "Mae hwn yn ymchwiliad cymhleth ac rydym wedi gweithio’n gyflym gyda’r busnesau perthnasol a’r awdurdodau lleol dan sylw i leihau’r ystod eang o fwydydd a fwyteir i nifer fach o gynhyrchion dail salad sydd wedi’u defnyddio mewn brechdanau, wraps, subs a rholiau".

Mae'r Asiantaeth yn cynghori pobl i beidio â bwyta unrhyw gynnyrch sydd wedi cael eu hadalw.

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

PREV world : StomaBabe 'treated with contempt' at Taylor gig
NEXT world : Harte 'hugely disappointed' as Derry's season peters out