world : Blog Vaughan Roderick: 'Wythnos dda i'r ceffyl blaen'

world : Blog Vaughan Roderick: 'Wythnos dda i'r ceffyl blaen'
world : Blog Vaughan Roderick: 'Wythnos dda i'r ceffyl blaen'

Saturday 15 June 2024 08:45 AM

Nafeza 2 world - Does dim angen bod yn athrylith i wybod mai'r ffaith bod Llafur mewn grym ym Mae Caerdydd sy'n gyfrifol am hynny.

O wrando ar rai o fewn y blaid, penderfyniadau amhoblogaidd llywodraeth Mark Drakeford - yr 20 milltir yr awr ac yn y blaen - sydd ar fai, ond i eraill, y cysylltiad rhwng ymgyrch arweinyddiaeth Vaughan Gething a'r dyn busnes David Neal sy'n achosi'r difrod.

O weld cyn lleied o ofynion Llafur Cymru sydd wedi cyrraedd maniffesto'r blaid Brydeinig, mae'n weddol amlwg mai'r garfan gyntaf sydd â chlust Syr Keir Starmer.

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

NEXT world : Harte 'hugely disappointed' as Derry's season peters out