world : Undeb Unite i ohirio streic gweithwyr dur

world : Undeb Unite i ohirio streic gweithwyr dur
world : Undeb Unite i ohirio streic gweithwyr dur

Monday 1 July 2024 10:30 PM

Nafeza 2 world - Ddydd Sul fe wnaeth cwmni Tata Steel gynnig cyfarfod undebau ar gyfer trafodaethau o'r newydd ar yr amod bod Unite yn gohirio'r streic.

Y gred yw bod y cwmni, mewn llythyr i Bwyllgor Dur y DU - sy'n cynrychioli undebau Community, Unite a'r GMB - wedi cynnig trafod buddsoddiad yn safle Port Talbot ar gyfer y dyfodol.

Ond roedd yn rhaid i'r undebau ohirio unrhyw weithredu diwydiannol yn ne Cymru.

Byddai'r gweithredu diwydiannol wedi golygu bod tua 1,500 o staff Tata Steel yn streicio dros gynlluniau'r cwmni i dorri miloedd o swyddi.

Hwn fyddai'r tro cyntaf mewn 40 mlynedd i weithwyr dur yn y DU fynd ar streic.

Fe wnaeth y Llywodraeth addo grant o £500 miliwn tuag at ddatblygu ffwrnais drydan newydd gwerth £1.25 biliwn, ac er yn cynhyrchu digon o egni, does dim angen cymaint o staff i'w rhedeg.

Bydd cau'r ddwy ffwrnais yn golygu colli 2,800 o swyddi tra byddai cadw un o'r ffwrneisi yn golygu diogelu 2,000 o'r swyddi os byddai'r ffwrnais yn weithredol nes bod y ffwrnais drydan yn cael ei hadeiladu ar y safle.

Dywed ffynhonnell wrth y BBC fod Unite wedi rhoi'r esgus perffaith i gau Tata yn gynnar, gan golli nifer o swyddi.

Ond dywed swyddogion Unite bod eu gweithredoedd wedi "helpu i ffocysu meddyliau pobl" ac yn dweud y bydd trafodaethau pellach wedi'r etholiad cyffredinol.

Er hyn, mewn llythyr - sydd wedi ei weld gan y BBC - mae'n amlwg fod y cwmni eisoes wedi cytuno i drafodaethau pellach yn dilyn yr etholiad.

Dywed swyddogion o undebau eraill fod Unite wedi achosi "dim byd ond anrhefn ac arian i'w haelodau".

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

PREV world : 'Our club bonds us together in life and death'
NEXT world : Harte 'hugely disappointed' as Derry's season peters out